Wijnand Beke Websolution

Onderzoek / Ontwerp / Realiseer / Publiceer

CMS : DotNetNuke

DotNetNuke is een open source content management systeem geschreven in VB.NET voor het ASP.NET framework. Het is volledig uitbreidbaar en aanpasbaar met behulp van skins en modules en wordt gebruikt om snel en eenvoudig dynamische websites te creëren, bijvoorbeeld ten behoeve van een webgemeenschap.

DotNetNuke - ook gekend onder de afkorting DNN - is oorspronkelijk gebaseerd op het IBuySpy Webportaal dat door Microsoft werd uitgebracht als een voorbeeldapplicatie voor het .NET Framework. Het is uitgebreid en verder ontwikkeld en is nu in de achste versie beschikbaar. Deze versie vereist versie 4.5 (of hoger) van het .NET Framework.

Met een enkele DotNetNuke installatie kunnen gelijktijdig meerdere websites gecreëerd en onderhouden worden, elk met een eigen grafisch ontwerp en lay-out ('look and feel') en een eigen gebruikersgemeenschap. Meertaligheid  wordt ondersteunen door middel van zogenaamde taalpakketten, welke zelf onlinein teamverband onderhouden kunnen worden.

De naam DotNetNuke verwijst zowel naar .NET als naar verschillende populaire reeds bestaande frameworks zoals PHP-Nuke and PostNuke.

Uitbreidbaarheid

DotNetNuke beschikt over een basisframework dat uitgebreid kan worden met behulp van inplugbare modules en providers die nieuwe functionaliteit toevoegen; het grafische ontwerp en de lay-out (look and feel) van de verschillende sites kan worden aangepast en op maat gemaakt met behulp van zogenaamde skins.

Modules

Een twintigtal basismodules is onderdeel van het standaard DotNetNuke installatiepakket. Meerdere modules zijn daarnaast te downloaden van de DotNetNuke website. Het betreft onder andere een e-commerce module, een fotogallerie, een blog module, een forums module en een wiki module. Daarnaast worden modules ontwikkeld en aangeboden door zowel de open source gemeenschap als door ontwikkelaars en softwarebedrijven op zowel commerciële als niet-commerciële basis.

Modules worden automatisch geïnstalleerd door ze eenvoudig te uploaden via de administratiepagina's van het webportaal.

Skins

DotNetNuke beschikt over een specifieke grafische architectuur op basis van skins waarmee een duidelijke scheiding tussen ontwerp en inhoud gemaakt kan worden. Dit stelt de grafisch ontwerper in staat een skin te ontwikkelen zonder specialistische kennis van programmeren in ASP.NET: alleen kennis van HTML en begrip van hoe een skin te creëren en als pakket aan te bieden is vereist. Een skin bestaan uit HTML bestanden met daarin tekstaanduidingen voor de locatie van inhoud, menu's en andere functionaliteit, eventuele aanvullende bestanden zoals plaatjes en fotos, stylesheets of javascriptbestanden. Deze bestanden worden tezamen ingepakt tot een Zip bestand.

Evenals modules worden skins automatisch geïnstalleerd door ze te uploaden via de administratiepagina's van het webportaal.

Bron : Wikipedia